Université de Tirana

Adresse: 
Université de Tirana
Sheshi "Nënë Tereza" Kutia Postare Nr. 183
1001 Tirana
Albanie